تبلیغات
●▬▬▬▬๑۩ miraculous ۩๑▬▬▬▬▬● - در راه عشق قسمت ۴

در راه عشق قسمت ۴

چهارشنبه 7 شهریور 1397 02:47 ب.ظ

نویسنده: ೋ ღ gσℓsム ღೋ
موضوع: ❤در راه عشق❤ ?
برید ادامه یهو صدای در اومددد زززیییــــــنـــــــگگــــــ(اوکی-__-)
کلارا رفت و در رو باز کرد 
با چیزی که جلوم دیدم شوکه شدم@---@
لوکاس بود با یه عالمه گل رز خوشگل
دسته‌گل رو داد دستم و گفت: i love you my lover
گلا رو بو کردم و گفتم:me too (اوههه مای گاااادد چه رومانتیکککک)
داشتم بوشون میکردم که یهو نا خوداگاه گفتم
-مگه تو نگفتی امروز‌کار مهمی دارم ..پس چی شد اون کار مهمت؟؟
-کار مهمم تو بودی گونه هامم سرخ شد و هی داشت سرامون نزدیک تر و نزدیک تر میرفت
..
پایانننن

نه شوخیدم:
که یهو کلارا تک سرفه ایی کرد و ما به خودمون اومدیم و لپامون گل انداخت 
..
بعدش لوکاس گفت که باید بره 
غذا ها رسید و منو کلارا شروع کردیم به خوردن
غذامون که تموم شد رفتیم لباسامون و عوض کردیم و زدیم بیرون
یکم تغییر چهره دادم که طرفدارا مزاحم نشن (مگه پشن؟؟)
کلاهمون گزاشتم رو سرم و راه افتادیم
پیاده رفتیم یکم مرکز خریدا رو نگاه کردیم
داشتیم به طرف اخریش میرفتیم که یهو یه نفرو دیدم
ادرین با اریانا(خواهرششش :/ اوههه شتتتت)
اونام داشتن میرفتن سمت همونجا 
خودمو زدم و اون راه و رفتیم تو مرکز خرید 
از کنارشون خواستیم رد بشیم که یهو کلارا گفت :مرینت...بنظرت این لباسه خوشگله برای فردا
بهش نگاه کردم فوق العاده بود و گفتم:محشره
یهو یکی دستشو گزاشت رو شونم 
به طرفش برگشتم که دیدم ادرینه 
خیره شد تو چشمام و هیچی نگفت
داشتم با چشماش میرفتم که یهو به خودم اومدم 
دست کلارا رو کشیدم و از اونجا رفتیم بیرون و به طرف تاکسی دویدیم
و نشستیم توش 
صداش رو میشنیدم که مدام منو صدا میزد
بهش فکر کردم و دوباره اشکام راهشونو پیدا کردم(پشت صحنه یه بطری بیارین من ابغوره امسالمو بگیرم:-[ ....)
کلارا سعی داشت دلداریم بده ولی نمیشد هرکاری کردم که به خودم مسلط باشم نشد
**از زبان ادرین**(بلاخره)
بعد از اینکه مرینت رفت کلی صداش زدم 
اریانا اومد کمکم
اون لباسی رو که گفت محشره رو رفتم داخل مغازه گرفتم براش
از توی همون مرکز خرید یه جعبه برای لباس گرفتیم
و برگشتیم خونه 

..
شب شده بود و 
اریانا کمکم‌کرد و اون لباس رو گزاشت تو جعبه
یه پاکت خوشگل قلبی نامه برداشتم و شروع کردم:
این یه کادو هست از طرف خوشتیپ ترین پسر پاریس
که دل داده به تو 
تمام فکر و ذکرش شده تو
تو مثل یه ستاره دنباله دار در زندگیم خواهی ماند
امــا..
دوستت نـدارم...عـاشـقـــتــم
از طرف: ★Adrien agrest★
با ماشین رفتم در خونش و زنگ در رو زدم کادو رو گزاشتم دم در و وقتی خودم مطمئن دم کادو رو برداشتن رفتمـ
**مارینت**
باهم رفتیم‌خونه و من دیگه تو فکرش نبودم
شب شده بود و من و کلارا مشغول بودیم
یهو زنگ خورد
کلارا رفت که باز کنه
و وقتی برگشت با یه جعبه کادویی خوشگل برگشت
من:از طرف کیه؟؟
کلارا:نمیدونم بیا بازش‌کن
گزاشتش‌جلوم 
در جعبه رو باز کردم:
-جییغغغ
این همون لباسیه که توی اون مرکز خرید دیدیم
خیلی خوشحال از تو جعبه درش اوردم که چشمم به نامه افتاد
بازش کردم و شروع کردم به خوندن
همین جوری داشتم میخوندم و مطمئن‌میشدم از لوکاسه(زااررتتتتت :/تو خواب ببینی من صحنه لوکاسنتی درس کنم)
اما با دیدن اسم ادرین اگرست کلا شوکه شدم
و ناخود اگاه شروع کردم به خوندن:

 

You, you love it how I move you

تو عاشق این طوری هستی که من حرکتت میدم

You love it how I touch you

تو عاشق این طوری هستی که لمست میکنم

My one, when all is said and done

عزیزم.وقتی که همه چی گفته شد و انجام داده شد

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

And I, I feel it after midnight

و من اینو بعد از نیمه شب حس میکنم

 

A feeling that you can’t fight

حس میکنم که تو نمیتونی بجنگی

My one, it lingers when we’re done

عزیزم.وقتی که کارمون تموم شد این منتظر میمونه

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

 

 

I don’t wanna waste no time, yeah

من نمیخوام زمان رو طلف کنم

You ain’t got a one-track mind, yeah

تو یه ذهن تک کاربرده نداری

Have it any way you like, yeah

هرجوری که میخوای میتونی فکرکنی

And I can tell that you know I know how I want it

و میتونم بگم که میدونی که میدونم چجوری میخوامش

Ain’t nobody else can relate

هیچ کس دیگه ای نمیتونه بفهمه

Boy, I like that you ain’t afraid

پسر.از اینکه نمیترسی خوشم میاد

Baby, lay me down and let’s pray

عزیزم.منو بخوابون و بیا دعا کنیم

I’m tellin’ you the way I like it, how I want it

من بهت میگم چجوری خوشم میاد.چجوری میخوامش

 

 

 

(Yeah)

And I can be all the things you told me not to be

و من میتونم تمام چیزهایی باشم که تو بهم گفای نباش

(Yeah)

When you try to come for me, I keep on flourishing

وقتی که سعی میکنی بیای سمتم.به دلبری ادامه میدم

(Yeah)

And he see the universe when I’m in company

It’s all in me

وقتی باهاشم تمام هستی رو که درون منه رو میبینه

 

 

 

You, you love it how I move you

تو عاشق این طوری هستی که من حرکتت میدم

You love it how I touch you

تو عاشق این طوری هستی که لمست میکنم

My one, when all is said and done

عزیزم.وقتی که همه چی گفته شد و انجام داده شد

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

And I, I feel it after midnight

و من اینو بعد از نیمه شب حس میکنم

A feeling that you can’t fight

حس میکنم که تو نمیتونی بجنگی

 

My one, it lingers when we’re done

عزیزم.وقتی که کارمون تموم شد این منتظر میمونه

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

 

 

I’ll tell you all the things you should know

من بهت هرچیو که باید بدونی رو میگم

So, baby, take my hand, save your soul

پس.عزیزم.دستمو بگیر.روحتو نجات بده

We can make it last, take it slow, hmm

میتونی طولانی انجامش بدیم.آروم

And I can tell that you know I know how I want it, yeah

و من میتونم بگم که میدونی که من چجوری میخوامش

But you different from the rest

ولی تو با بقیه فرق میکنی

And boy, if you confess, you might get blessed

و پسر.اگه اعتراف کنی شاید بخشیده شی

See if you deserve what comes next

ببین اگه لیاقت چیزایی که بهشون میرسی رو داری

I’m tellin’ you the way I like it, how I want it

دارم بهت میگم چجوری دوستش دارم.چجوری میخوامش

 

 

(Yeah)

And I can be all the things you told me not to be

و من میتونم تمام چیزهایی باشم که تو بهم گفای نباش

(Yeah)

When you try to come for me, I keep on flourishing

وقتی که سعی میکنی بیای سمتم.به دلبری ادامه میدم

(Yeah)

And he see the universe when I’m in company

It’s all in me

وقتی باهاشم تمام هستی رو که درون منه رو میبینه

 

 

 

You, you love it how I move you

تو عاشق این طوری هستی که من حرکتت میدم

You love it how I touch you

تو عاشق این طوری هستی که لمست میکنم

 

My one, when all is said and done

عزیزم.وقتی که همه چی گفته شد و انجام داده شد

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

And I, I feel it after midnight

و من اینو بعد از نیمه شب حس میکنم

A feeling that you can’t fight

حس میکنم که تو نمیتونی بجنگی

My one, it lingers when we’re done

عزیزم.وقتی که کارمون تموم شد این منتظر میمونه

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

 

 

 

(God is a woman)

خدا یه زنه

Yeah, yeah

(God is a woman, yeah)

خدا یه زنه

My one

عزیزم

(One)

When all is said and done

وقتی همه چیزو گفتیم و انجام دادیم

You’ll believe God is a woman

تو باور میکنی که خدا یه زنه

 

You’ll believe God

تو باور میکنی که خدا…

(God is a woman)

خدا یه زنه

Oh, yeah

(God is a woman, yeah)

خدا یه زنه

کلارا اومد و دستشو گزاشت رو شونه هام :چرا نمیخوای باور کنی که اشتباه کردی و اون دوست داره؟
-چون عاشقشم چون نمیخوام دوباره مسخره شم چون عاشق یکی دیگم
-تو نمیتونی درمورد لوکاس قضاوت کنی تو اونو تو رالی شناختی 
راست میگفت من نمیتونستم با این عشق دروغین که جایگزین ادرین کرده بودم رو نگه دارمـ
تموم
خب بنظرید 
برای بعدی ۳۰ تا 
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 7 شهریور 1397 02:46 ب.ظ]